Din handlekurv er tom.
0 produkter i handlevogn
Vilkår
Betaling
Leiebeløpet betales i henhold til avtale og vilkår.
Ansvar under oppholdet
Leietaker plikter å behandle boenheten, inventar og utstyr i og tilknyttet boenheten på slik måte at ingen skade eller unødig slitasje oppstår. Trysilfjell Booking forutsetter at boenheten forlates i samme stand som ved ankomst. Det oppgitte maksimum antall personer som boenheten kan leies ut til, må ikke overskrides. Leietaker er personlig direkte ansvarlig for tap eller skade leietaker eller hans gjester påfører boenheten. Hvis forsikringsdekning må gjøres gjeldende, må leietaker betale forsikringens egenandel.
Røyking
Røyking er ikke tillatt i noen av våre boenheter.
Klager
Skade og feil på boenheten, inventar og utstyr må meddeles Trysilfjell Booking umiddelbart. Klage som mottas etter avsluttet leietid, vurderes bare hvis forsøk på å rette manglene ikke har ført fram. Slik klage må være Trysilfjell Booking senest i hende 7 dager etter leieforholdets slutt. Klagen må sendes skriftlig.
Obligatorisk sluttrenhold

Sluttrenhold er obligatorisk. Vi gjør oppmerksom på at følgende punkter likevel skal utføres før avreise: Det skal ryddes i hele hytta, møbler og utstyr skal settes  på plass, avfall skal tømmes og kastes i containere på henvist plass, oppvask skal tas, leier dere sengetøy og håndklær av oss, skal dette tas av sengene og legges igjen på rommet.

Dersom dette ikke er utført vil Trysilfjell Booking fakturere gjesten for de antall arbeidstimer og totale omkostninger det tar å utføre disse oppgaver, minimum kr 500,-

Leietid og ankomst

Boenheten kan disponeres fra kl.17.00 på ankomstdagen.

På avreisedagen må boenheten være forlatt senest kl.11.00.

Avbestilling

Bestillingen og kontraktens vilkår bekreftes ved at 25 % av leiebeløpet innbetales ved bestilling. Restbeløpet betales senest 28 dager før ankomst. For opphold som bestilles senere enn 28 dager før ankomst skal hele leiebeløpet betales samme dag.  Avbestilling skal varsles pr mail post@trysilfjell.no

Bestillingen kan annulleres dersom sluttbetalingen ikke er utleier i hende innen påminnelsens forfallsdato.

Avbestiller leietaker oppholdet tidligere enn 28 dager før ankomst, refunderes forskuddsbetalingen minus ett ekspedisjonsgebyr på NOK 500,- per enhet. Ved avbestilling senere enn 28 dager før ankomst, beholder utleier forskuddsinnbetalingen i sin helhet.

Dyrehold

Dyrehold er ikke tillatt, unntatt hund i noen enheter. Ta kontakt med Trysilfjell Booking.

Kr 150,- pr døgn pr hund i enheter hvor det er tillatt med hund.

Alle vilkårs detaljer

Bestillingsvilkår Trysilfjell AS

Bestillingsvilkårene gjelder for Trysilfjell AS, Velkomstvegen 35, NO-2420 Trysil, telefon (+47) 62 45 40 00, Org.nr 929 920 538 som ansvarlig utleier.

Vilkårene gjelder mellom Trysilfjell AS, heretter kalt utleier, og den som står ansvarlig for leie av boenhet hos Trysilfjell AS og deres reisefølge, heretter kalt leietaker.

Avtalen gjelder leie av boenhet og tilleggsprodukter hos Trysilfjell Apartment Hotel:

Utleiers ansvar

Utleier har følgende ansvar overfor gjesten:

 • Sørge for at leietaker får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling, samt nødvendig informasjon.
 • At boenheten stemmer overens med den beskrivelse som er oppgitt før bestilling.
 • At leietaker mottar de tjenester som er bestilt. Utleier tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil i brosjyrer, prislister og på egen hjemmeside.

Leietakers ansvar

Bestillingen

Det er leietakers ansvar å kontrollere bestillingen og sørge for at ankomst- og avreisedatoene er korrekte.

Aldersgrenser

Leietaker må være 18 år, og ansvarlig for boenheten under oppholdet. Alle gjester skal legitimere og registrere seg i resepsjonen ved innsjekk.

Det er et krav at aldersgrensen er oppfylt. Hvis aldersgrensen ikke er oppfylt når boenheten skal overtas, vil gjesten som ikke oppfyller kravet bli avvist og får ikke sjekke inn. Innbetalt beløp for oppholdet refunderes da ikke. For organiserte grupper og familier kan det gjøres unntak fra ovennevnte regler etter avtale med utleier.

Etter utleiers vurdering vil det også kunne bli krevd en egen avtale når det finnes grunn til det. I disse tilfellene vil det bli krevd et depositum på kr. 2000,- pr person.

Ankomst/opphold

 • Leietaker plikter å følge husregler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for reise, boenhet og annet.
 • Boenhet må kun bebos av det kontraktfestede antall personer. Dersom dette er endret fra bestillingstidspunktet skal dette opplyses så tidlig som mulig og senest ved innsjekk i resepsjonen.
 • Leietaker kan bli avkrevd legitimasjon både ved innsjekk og under oppholdet dersom situasjonen tilsier det.
 • Egne musikkanlegg/lydanlegg er forbudt på alle boenheter.
 • Støy på boenheten som er til sjenanse vil bli påtalt. Det skal være ro i og rundt boenheten mellom kl. 23.00 og 07.00. Tas påtalen ikke til følge, vil utkastelse bli foretatt umiddelbart. Leiebeløpet refunderes da ikke.
 • Utleier påberoper seg retten til å sjekke enheter ved mistanke om ødeleggelser uten å informere leietaker på forhånd.
 • Det er røykeforbud på alle boenheter. Overtredelse medfører en renholdsavgift fra NOK 6.000,-

Avreise

 • Ved avreise skal boenheten være ryddet og rengjort i henhold til punktene for grovrengjøring. Se oppslag i boenhet. Rengjøring er obligatorisk og omfatter ikke disse punktene. Ikke utført grovrengjøring vil bli fakturert i henhold til timeforbruk.
 • Ved ødelagt/manglende inventar/utstyr vil erstatning blir krevd ved avreise eller etterfakturert.
 • Samtlige nøkler til boenheten skal innleveres ved avreise. Hvis det ikke skjer, debiteres en avgift fra NOK 2.000,- for bytte av låser.

Bestilling og betaling

Bestillingen og kontraktens vilkår bekreftes ved at 25 % av leiebeløpet innbetales ved bestilling. Restbeløpet betales senest 28 dager før ankomst. For opphold som bestilles senere enn 28 dager før ankomst skal hele leiebeløpet betales samme dag. Avbestilling skal varsles pr mail post@trysilfjell.no

Bestillingen kan annulleres dersom sluttbetalingen ikke er utleier i hende innen påminnelsens forfallsdato.

Gebyrer ved betaling

Ved betaling fra utlandet skal leietaker betale omkostningene i hjemlandet og i Norge. Utleier skal motta den avtalte prisen som er angitt i bekreftelse i NOK.

Vilkår ved innbetalt avbestilling.

Avbestiller leietaker oppholdet tidligere enn 28 dager før ankomst, refunderes forskuddsbetalingen minus ett ekspedisjonsgebyr på NOK 500,- per enhet. Ved avbestilling senere enn 28 dager før ankomst, beholder utleier forskuddsinnbetalingen i sin helhet.

Priser

De avtalte priser er bindende for både utleier og leietaker. Utleier forbeholder seg imidlertid retten til å øke prisene som følge av økte kostnader ved økte skatter og avgifter eller andre forhold utenfor utleiers kontroll.

Klage

Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier på stedet, innen rimelig tid, og senest kl. 10.00 dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Manglende reklamasjon vil normalt medføre tap av retten til senere erstatningskrav.

Innsjekk- og utsjekkstider

Innsjekk er fra kl. 17.00 og utsjekk er innen kl. 11.00 på alle våre enheter. Forsinket utsjekk vil medføre et gebyr på NOK 500 per påbegynte time.

Tvister

Leietaker bes å henvende seg til utleier dersom det er noe å utsette på bestilt opphold. Dersom leietaker og utleier ikke klarer å komme til enighet, skal en eventuell tvist behandles etter norsk i SørØsterdal Tingrett. Force majeuer Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll, for eksempel streik, brann, naturkatastrofer, som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen, gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

Personvern

Ved bekreftelse av bestilling samtykker gjesten i at personopplysninger kan behandles av utleier. Dette er nødvendig for at utleier skal kunne komme i kontakt med leietaker i forbindelse med oppholdet samt annen gjesteadministrasjon. Opplysningene kan også brukes til å informere om reiserelaterte tilbud og gjesteundersøkelse

Bestillingsvilkår Trysil Alpine Lodge

Bestillingsvilkårene gjelder for Trysil Alpine Lodge, Velkomstvegen 35, NO-2420 Trysil, telefon (+47) 62 45 40 00 som ansvarlig utleier.

Vilkårene gjelder mellom Trysilfjell Apartment Hotel, heretter kalt utleier, og den som står ansvarlig for leie av boenhet hos Trysilfjell Apartment Hotel og deres reisefølge, heretter kalt leietaker.

Avtalen gjelder leie av boenhet og tilleggsprodukter hos Trysilfjell Apartment Hotel:

Utleiers ansvar

Utleier har følgende ansvar overfor gjesten:

 • Sørge for at leietaker får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling, samt nødvendig informasjon.
 • At boenheten stemmer overens med den beskrivelse som er oppgitt før bestilling.
 • At leietaker mottar de tjenester som er bestilt. Utleier tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil i brosjyrer, prislister og på egen hjemmeside.

Leietakers ansvar

Bestillingen

Det er leietakers ansvar å kontrollere bestillingen og sørge for at ankomst- og avreisedatoene er korrekte.

Aldersgrenser

Leietaker må være 18 år, og ansvarlig for boenheten under oppholdet. Alle gjester skal legitimere og registrere seg i resepsjonen ved innsjekk.

Det er et krav at aldersgrensen er oppfylt. Hvis aldersgrensen ikke er oppfylt når boenheten skal overtas, vil gjesten som ikke oppfyller kravet bli avvist og får ikke sjekke inn. Innbetalt beløp for oppholdet refunderes da ikke. For organiserte grupper og familier kan det gjøres unntak fra ovennevnte regler etter avtale med utleier.

Etter utleiers vurdering vil det også kunne bli krevd en egen avtale når det finnes grunn til det. I disse tilfellene vil det bli krevd et depositum på kr. 2000,- pr person.

Ankomst/opphold

 • Leietaker plikter å følge husregler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for reise, boenhet og annet.
 • Boenhet må kun bebos av det kontraktfestede antall personer. Dersom dette er endret fra bestillingstidspunktet skal dette opplyses så tidlig som mulig og senest ved innsjekk i resepsjonen.
 • Leietaker kan bli avkrevd legitimasjon både ved innsjekk og under oppholdet dersom situasjonen tilsier det.
 • Egne musikkanlegg/lydanlegg er forbudt på alle boenheter.
 • Støy på boenheten som er til sjenanse vil bli påtalt. Det skal være ro i og rundt boenheten mellom kl. 23.00 og 07.00. Tas påtalen ikke til følge, vil utkastelse bli foretatt umiddelbart. Leiebeløpet refunderes da ikke.
 • Utleier påberoper seg retten til å sjekke enheter ved mistanke om ødeleggelser uten å informere leietaker på forhånd.
 • Det er røykeforbud på alle boenheter. Overtredelse medfører en renholdsavgift fra NOK 6.000,-

Avreise

 • Ved avreise skal boenheten være ryddet og rengjort i henhold til punktene for grovrengjøring. Se oppslag i boenhet. Rengjøring er obligatorisk og omfatter ikke disse punktene. Ikke utført grovrengjøring vil bli fakturert i henhold til timeforbruk.
 • Ved ødelagt/manglende inventar/utstyr vil erstatning blir krevd ved avreise eller etterfakturert.
 • Samtlige nøkler til boenheten skal innleveres ved avreise. Hvis det ikke skjer, debiteres en avgift fra NOK 2.000,- for bytte av låser.

Bestilling og betaling

Bestillingen og kontraktens vilkår bekreftes ved at 25 % av leiebeløpet innbetales senest 12 dager etter bestilling. Restbeløpet betales senest 14 dager før ankomst. For opphold som bestilles senere enn 14 dager før ankomst skal hele leiebeløpet betales samme dag. Avbestilling skal varsles pr mail post@trysilfjell.no

Bestillingen kan annulleres dersom sluttbetalingen ikke er utleier i hende innen påminnelsens forfallsdato.

Gebyrer ved betaling

Ved betaling fra utlandet skal leietaker betale omkostningene i hjemlandet og i Norge. Utleier skal motta den avtalte prisen som er angitt i bekreftelse i NOK.

Vilkår ved innbetalt avbestilling.

Avbestiller leietaker oppholdet tidligere enn 14 dager før ankomst, refunderes forskuddsbetalingen minus ett ekspedisjonsgebyr på NOK 300,- per enhet. Ved avbestilling senere enn 13 dager før ankomst, beholder utleier forskuddsinnbetalingen i sin helhet.

Priser

De avtalte priser er bindende for både utleier og leietaker. Utleier forbeholder seg imidlertid retten til å øke prisene som følge av økte kostnader ved økte skatter og avgifter eller andre forhold utenfor utleiers kontroll.

Klage

Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier på stedet, innen rimelig tid, og senest kl. 10.00 dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Manglende reklamasjon vil normalt medføre tap av retten til senere erstatningskrav.

Innsjekk- og utsjekkstider

Innsjekk er fra kl. 17.00 og utsjekk er innen kl. 11.00 på alle våre enheter. Forsinket utsjekk vil medføre et gebyr på NOK 500 per påbegynte time.

Tvister

Leietaker bes å henvende seg til utleier dersom det er noe å utsette på bestilt opphold. Dersom leietaker og utleier ikke klarer å komme til enighet, skal en eventuell tvist behandles etter norsk i SørØsterdal Tingrett. Force majeuer Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll, for eksempel streik, brann, naturkatastrofer, som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen, gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

Personvern

Ved bekreftelse av bestilling samtykker gjesten i at personopplysninger kan behandles av utleier. Dette er nødvendig for at utleier skal kunne komme i kontakt med leietaker i forbindelse med oppholdet samt annen gjesteadministrasjon. Opplysningene kan også brukes til å informere om reiserelaterte tilbud og gjesteundersøkelse.